TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 25.08.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0164/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0164/2023/E-ZR
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 22.08.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0007/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0007/2023/E-ZR
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 19.08.2014
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.08.2014
Poznámka:
KVARTET, a.s.
Nitrianská cesta 503/60, Partizánske
Dátum: 18.08.2014
Poznámka:
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 06.08.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0004/2023/E-ZR (PDF)
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 04.08.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0021/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0021/2023/E-ZR
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidnik
Dátum: 29.07.2014
Poznámka:
COFELY a.s.
Mlynské Nivy 61, Bratislava
Dátum: 28.07.2014
Poznámka:
TERMMING, a.s.
Mlynské Nivy 61, Bratislava
Dátum: 28.07.2014
Poznámka:
ISTROCENTRUM a. s.
Karadžičova 12, Bratislava
Dátum: 24.07.2014
Poznámka:
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 22.07.2014
Poznámka:
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 21.07.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0036/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0036/2023/E-ZR
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 14.07.2014
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 03.07.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0014/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0014/2023/E-ZR
KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 02.07.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0049/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0049/2023/E-ZR
AUPARK Žilina, spol. s r.o.
Veľká okružná 59/A, Žilina
Dátum: 20.06.2014
Poznámka:
MAGNA E. A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
Dátum: 02.06.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0058/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0058/2023/E-ZR
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 26.05.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0163/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0163/2023/E-ZR
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.04.2014
Poznámka: