Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 09.12.2015
Poznámka:
AB&B, s. r. o.
Kopčianska 16, Bratislava
Dátum: 01.12.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0070/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0070/2023/E-ZR
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 30.11.2015
Poznámka:
Multi Veste Slovakia 2 s.r.o.
Ventúrska 12, Bratislava
Dátum: 27.11.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0017/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0017/2023/E-ZR
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 23.11.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0053/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0053/2023/E-ZR
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 23.11.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0038/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0038/2023/E-ZR
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 28.09.2015
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 10.09.2015
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 13.08.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0073/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0073/2023/E-ZR
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 13.08.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0074/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0074/2023/E-ZR
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 10.08.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0056/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0056/2023/E-ZR
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 03.08.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/E-ZR
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 09.07.2015
Poznámka:
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 26.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0051/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0051/2023/E-ZR
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 17.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0005/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0005/2023/E-ZR
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 16.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0060/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0060/2023/E-ZR
ZVS holding, a.s.
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 15.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0045/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0045/2023/E-ZR
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.05.2015
Poznámka:
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 10.04.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0083/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0083/2023/E-ZR
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: