BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 24.03.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0149/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0149/2023/E-ZR
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.03.2017
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 09.01.2017
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 03.11.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0092/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0092/2023/E-ZR
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 30.08.2016
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 10.08.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0052/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0052/2023/E-ZR
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 09.08.2016
Poznámka:
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 15.06.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0148/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0148/2023/E-ZR
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 31.05.2016
Poznámka:
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 31.05.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0020/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0020/2023/E-ZR
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 28.04.2016
Poznámka:
Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 3, Šurany
Dátum: 28.04.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0165/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0165/2023/E-ZR
TRANSFER ENERGY, s.r.o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 13.04.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0166/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0166/2023/E-ZR
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 13.04.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0069/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0069/2023/E-ZR
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 08.04.2016
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.03.2016
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 07.03.2016
Poznámka:
E-Power Supply s.r.o.
Veľká okružná 59/A, Žilina
Dátum: 28.01.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0158/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0158/2023/E-ZR
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 14.01.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0183/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0183/2023/E-ZR
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.12.2015
Poznámka: