ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 17.09.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0156/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0156/2023/E-ZR
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 30.08.2018
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 14.08.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/E-ZR (PDF)
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 24.04.2018
Poznámka:
EUROPA CENTER, s. r. o.
Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 11.04.2018
Poznámka:
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 21.03.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0159/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0159/2023/E-ZR
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 19.03.2018
Poznámka:
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 21.02.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0062/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0062/2023/E-ZR
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 19.02.2018
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 19.02.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0028/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0028/2023/E-ZR
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 22.12.2017
Poznámka:
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 05.10.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0054/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0054/2023/E-ZR
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 13.09.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0160/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0160/2023/E-ZR
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 15.08.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0043/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0043/2023/E-ZR
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 27.06.2017
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0012/2017/E-PP mení rozhodnutie číslo 0056/2014/E-PP [PDF]
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 24.05.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0059/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0059/2023/E-ZR
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 24.05.2017
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0031/2014/E-PP [PDF]
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.05.2017
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 27.04.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0012/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0012/2023/E-ZR
CC INFRA, s.r.o.
Palisády 47, Bratislava
Dátum: 03.04.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0013/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0013/2023/E-ZR