ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 13.06.2022
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 13.06.2022
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 13.06.2022
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 10.06.2022
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 10.06.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0059/2022/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/E-PP (PDF)
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 10.06.2022
SK Energy, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 09.06.2022
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 09.06.2022
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.
Nábrežie Oravy 625/12B, Dolný Kubín
Dátum: 08.06.2022
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 08.06.2022
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 07.06.2022
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 07.06.2022
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 07.06.2022
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 07.06.2022
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 07.06.2022
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 07.06.2022
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, Bratislava - mestská časť Staré mesto
Dátum: 06.06.2022
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 06.06.2022
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 02.06.2022
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 02.06.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0042/2022/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0032/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0032/2023/E-ZR