CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 02.03.2010
Poznámka:
3. KM, s.r.o.
Vŕbová 6, Bratislava
Dátum: 03.03.2010
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Kpt. M. Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 24.03.2010
Poznámka:
Fakultná nemocnoca s poliklinikou F. D. Roosevelta
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1, Banská Bystrica
Dátum: 31.03.2010
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 28.04.2010
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 29.04.2010
Poznámka:
KOMTERM a.s.
Závodná 454, Nižná nad Oravou
Dátum: 06.05.2010
Poznámka:
KOMTERM a.s.
Závodná 454, Nižná nad Oravou
Dátum: 06.05.2010
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 21.05.2010
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 21.05.2010
Poznámka:
BBF elektro s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 28.05.2010
Poznámka:
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul., Považská Bystrica
Dátum: 12.07.2010
Poznámka:
REVA ENERGO s.r.o.
Sibírska 11, Bratislava
Dátum: 13.07.2010
Poznámka:
KORDSERVICE SK, a.s.
Továrenská 532, Senica
Dátum: 15.07.2010
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské Nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 27.08.2010
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, KOŠICE
Dátum: 04.11.2010
Poznámka:
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 22.11.2010
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 06.12.2010
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynské Nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 22.12.2010
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynská 31, KOŠICE
Dátum: 28.12.2010
Poznámka: