Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
I.S. Servis s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
KINEX, a.s.
1.mája 71/36, Bytča
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
MEOPTIS, s.r.o.
Lachová 37, Bratislava
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Považská cementáreň, a.s.
J. Kraľa, Ladce
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
PSL, a.s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Revúcke koberce syntetické, s.r.o.
Priemyselná 306/9, Revúca
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Tatraľan, s.r.o.
Michalská 18, Kežmarok
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
TOPOS Tovarníky a.s.
Odbojárov 294/10, Tovarníky
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
ZDROJ MT, spol. s.r.o.
Sučianska cesta 31, Martin - Priekopa
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 14.03.2008
Poznámka:
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 14.03.2008
Poznámka:
Duchonka s.r.o.
1 Mája 205, Prašice
Dátum: 16.05.2008
Poznámka:
PRAKOENERG, spol. s r.o.
Prakovce 13, Prakovce
Dátum: 23.05.2008
Poznámka:
ENERGETIKA - JUMI, s.r.o.
Starozagorská 39, Košice
Dátum: 26.05.2008
Poznámka:
VSSTrading, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 26.05.2008
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, KOŠICE
Dátum: 04.06.2008
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 24.06.2008
Poznámka: