Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 28.06.2007
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 09.07.2007
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 13.07.2007
Poznámka:
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 13.07.2007
Poznámka:
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 26.07.2007
Poznámka:
RoTTeL, s.r.o. v konkurze
Petrovanská 34, PREŠOV
Dátum: 30.08.2007
Poznámka:
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 10.10.2007
Poznámka:
CZT Ružomberok, s.r.o.
Bystrická cesta 1, RUŽOMBEROK
Dátum: 19.10.2007
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské Nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 16.11.2007
Poznámka:
Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 17.12.2007
Poznámka:
ADVISOR, s.r.o.
Mlynská 31, KOŠICE
Dátum: 18.12.2007
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pod Kalváriou 76, Topoľčany
Dátum: 19.12.2007
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 27.12.2007
Poznámka:
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 27.12.2007
Poznámka:
SHP Harmanec, a.s.
, Harmanec
Dátum: 15.02.2008
Poznámka:
RENTA PLUS TRNAVA, s.r.o.
Malženická cesta 3/6981, Trnava
Dátum: 26.02.2008
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské Nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.02.2008
Poznámka:
EMERSON akciová spoločnosť
Piešťanská 1202/44, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
ENEROLA, družstvo
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Holcim (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 10.03.2008
Poznámka: