Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 29.04.2010
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 05.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0040/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0040/2023/E-ZR
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 22.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0034/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0034/2023/E-ZR
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 22.06.2021
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 23.11.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0053/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0053/2023/E-ZR
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 22.10.2021
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 14.06.2022
PRENOSOVÁ - SK, s.r.o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 20.08.2009
Poznámka:
PRAKOENERG, spol. s r.o.
Prakovce 13, Prakovce
Dátum: 23.05.2008
Poznámka:
PRAKOENERG, spol. s r.o.
Prakovce č. 13, Prakovce
Dátum: 11.11.2013
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 04.05.2011
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 18.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0019/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0019/2023/E-ZR
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.08.2014
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 07.06.2022
PP RENT, s.r.o.
Nádražná 34, Ivánka pri Dunaji
Dátum: 30.12.2009
Poznámka:
Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Považská cementáreň, a.s.
J. Kraľa, Ladce
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
Považská cementáreň, a.s.
J. Kraľa, Ladce
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
POLUS, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 04.06.2007
Poznámka: