SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 14.03.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0003/2022/E-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0041/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0041/2023/E-ZR
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 20.05.2022
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidnik
Dátum: 29.07.2014
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 13.07.2007
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 14.08.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/E-ZR (PDF)
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 20.10.2021
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 03.08.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/E-ZR
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 30.05.2022
Slovenské lodenice Komárno, a.s.
Roľníckej školy 1519, Komárno
Dátum: 16.03.2007
Poznámka:
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
, Istebné
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 08.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0023/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0023/2023/E-ZR
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 08.11.2021
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 25.05.2022
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, Bratislava
Dátum: 16.03.2007
Poznámka:
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, Bratislava
Dátum: 17.07.2013
Poznámka:
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 26.05.2014
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 31.05.2013
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava 26
Dátum: 30.12.2005
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské Nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 16.11.2007
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské Nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.02.2008
Poznámka: