UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 21.07.2021
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 07.06.2022
UNICORN - ESK, s.r.o.
Poštová č. 58, Tornaľa
Dátum: 31.07.2013
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 08.01.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0010/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0010/2023/E-ZR
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 07.12.2021
TriGranit Centrum, a.s.
Tomášikova 64, Bratislava
Dátum: 23.02.2010
Poznámka:
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 11.05.2011
Poznámka:
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 08.04.2016
Poznámka:
TRANSFER ENERGY, s.r.o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 13.04.2016
Poznámka:
TRAFO ENERGY s.r.o.
Ventúrska 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 12.10.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0076/2021/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0018/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0018/2023/E-ZR
TRAFO ENERGY s.r.o.
Ventúrska 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 16.05.2022
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 25.08.2014
Poznámka:
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 12.10.2009
Poznámka:
TOPOS Tovarníky a.s.
Odbojárov 294/10, Tovarníky
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
TOP Development, a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 18.10.2013
Poznámka:
TOMPERA, s.r.o.
Za dolným mlynom 85/51, Košice
Dátum: 18.09.2019
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0010/2019/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0153/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0153/2023/E-ZR
TOMPERA, s.r.o.
Za dolným mlynom 85/51, Košice
Dátum: 24.09.2021
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 31.03.2014
Poznámka:
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 19.08.2014
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 21.05.2010
Poznámka: