ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 13.06.2022
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 22.07.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0043/2021/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0048/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0048/2023/E-ZR
Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 24.11.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0136/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0136/2023/E-ZR
Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 17.12.2007
Poznámka:
Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 01.07.2021
Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 30.06.2022
ENEROLA, družstvo
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
ENEROLA, družstvo
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 17.01.2020
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0001/2020/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0063/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0063/2023/E-ZR
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 06.06.2022
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 07.09.2021
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 26.07.2007
Poznámka:
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 05.08.2013
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 28.06.2021
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 04.02.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0035/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0035/2023/E-ZR
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 11.05.2022
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 21.07.2021
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 19.02.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0028/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0028/2023/E-ZR
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 16.05.2022
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 29.06.2012
Poznámka: