HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 04.08.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0021/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0021/2023/E-ZR
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 11.05.2022
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 29.06.2021
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 31.05.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0020/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0020/2023/E-ZR
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 11.05.2022
Glacier Tribometal Slovakia, a.s.
Nábrežie 625/12, Dolný Kubín
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 02.08.2013
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 13.11.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0037/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0037/2023/E-ZR
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 02.08.2022
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 25.10.2021
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 30.06.2021
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 26.08.2014
Poznámka:
GEON ENERGY, s. r. o.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 04.07.2008
Poznámka:
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 14.07.2021
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 11.05.2022
Forum Poprad, a.s.
Ventúrska 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.12.2018
Poznámka:
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.03.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0066/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0066/2023/E-ZR
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 02.06.2022
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 12.10.2021
Fakultná nemocnoca s poliklinikou F. D. Roosevelta
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1, Banská Bystrica
Dátum: 31.03.2010
Poznámka: