PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 07.06.2022
PP RENT, s.r.o.
Nádražná 34, Ivánka pri Dunaji
Dátum: 30.12.2009
Poznámka:
Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Považská cementáreň, a.s.
J. Kraľa, Ladce
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
Považská cementáreň, a.s.
J. Kraľa, Ladce
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
POLUS, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 04.06.2007
Poznámka:
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 04.09.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0067/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0067/2023/E-ZR
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 09.07.2021
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 28.07.2022
POLUS Tower 2, a.s.
Veľkomoravská 9, Trenčín
Dátum: 04.06.2007
Poznámka:
Plastika, a.s.
Novozámocká 222, Nitra 5
Dátum: 27.04.2007
Poznámka:
PADE s.r.o.
Námestie Baníkov 1, Rožňava
Dátum: 22.05.2009
Poznámka:
PADE s.r.o.
Námestie Baníkov 1, Rožňava
Dátum: 22.05.2009
Poznámka:
OZETA NEO, a.s.
Vrbovská cesta 17, Piešťany
Dátum: 04.06.2007
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 24.04.2018
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 27.04.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0012/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0012/2023/E-ZR
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 19.10.2021
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 25.05.2022
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 23.10.2020
Poznámka: