POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 09.07.2021
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 28.07.2022
POLUS Tower 2, a.s.
Veľkomoravská 9, Trenčín
Dátum: 04.06.2007
Poznámka:
Plastika, a.s.
Novozámocká 222, Nitra 5
Dátum: 27.04.2007
Poznámka:
PADE s.r.o.
Námestie Baníkov 1, Rožňava
Dátum: 22.05.2009
Poznámka:
PADE s.r.o.
Námestie Baníkov 1, Rožňava
Dátum: 22.05.2009
Poznámka:
OZETA NEO, a.s.
Vrbovská cesta 17, Piešťany
Dátum: 04.06.2007
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 24.04.2018
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 27.04.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0012/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0012/2023/E-ZR
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 19.10.2021
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 25.05.2022
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 23.10.2020
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 28.08.2020
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 18.05.2020
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 04.02.2020
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 18.12.2019
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 26.09.2019
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 18.06.2019
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 04.12.2018
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 30.08.2018
Poznámka: