Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 28.10.2021
KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 02.07.2014
Poznámka:
KSP, s.r.o.
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava
Dátum: 13.03.2012
Poznámka:
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 22.10.2013
Poznámka:
KVARTET, a.s.
Nitrianská cesta 503/60, Partizánske
Dátum: 18.08.2014
Poznámka:
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 13.07.2007
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 17.07.2013
Poznámka:
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 19.03.2007
Poznámka:
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 12.09.2014
Poznámka:
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
Na letisko 100, Poprad
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
LEVEN, a.s.
29. augusta 31, Banská Bystrica
Dátum: 14.08.2009
Poznámka:
LevEnerg, s.r.o.
Sv. Michala 4, Levice
Dátum: 19.07.2012
Poznámka:
LOJECT 6 s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 02.05.2011
Poznámka:
LOJECT s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 14.06.2012
Poznámka:
Lumius Slovakia, s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 24.01.2013
Poznámka:
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.
Nábrežie Oravy 625/12, Dolný Kubín
Dátum: 12.09.2014
Poznámka:
Manhattan Real Estate Management Sk s.r.o
Saratovská 13, Bratislava
Dátum: 13.02.2015
Poznámka:
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 22.07.2014
Poznámka:
MEOPTIS, s.r.o.
Lachová 37, Bratislava
Dátum: 16.03.2007
Poznámka: