HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 31.05.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0020/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0020/2023/E-ZR
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 11.05.2022
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 30.06.2021
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 04.08.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0021/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0021/2023/E-ZR
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 11.05.2022
Holcim (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
Holcim (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Holcim (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 22.12.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0079/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0079/2023/E-ZR
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 21.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0084/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0084/2023/E-ZR
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 24.09.2021
Hriňovské strojárne, a.s.
Partizánska 1465, Hriňova
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 18.06.2009
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 27.09.2013
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 16.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0060/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0060/2023/E-ZR
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 29.04.2022
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 06.07.2021
I.S. Servis s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
I.S. Servis s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 10.03.2008
Poznámka: