EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 17.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0005/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0005/2023/E-ZR
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 12.07.2021
EUROPA SC a.s.
Na Troskách 25, Banská Bystrica
Dátum: 31.07.2013
Poznámka:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 5898/14, Prešov
Dátum: 13.06.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0060/2022/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0072/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0072/2023/E-ZR
Fakultná nemocnoca s poliklinikou F. D. Roosevelta
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1, Banská Bystrica
Dátum: 31.03.2010
Poznámka:
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.03.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0066/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0066/2023/E-ZR
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 02.06.2022
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 12.10.2021
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 14.07.2021
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 11.05.2022
Forum Poprad, a.s.
Ventúrska 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.12.2018
Poznámka:
GEON ENERGY, s. r. o.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 04.07.2008
Poznámka:
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 30.06.2021
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 26.08.2014
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 02.08.2013
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 13.11.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0037/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0037/2023/E-ZR
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 02.08.2022
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 25.10.2021
Glacier Tribometal Slovakia, a.s.
Nábrežie 625/12, Dolný Kubín
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 29.06.2021