ENSTRA, a. s.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 09.03.2015
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinická 14, Myjava
Dátum: 28.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0157/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0157/2023/E-ZR
EP GROUP s.r.o.
Hlinická 14, Myjava
Dátum: 17.03.2015
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 06.09.2021
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 01.06.2022
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 02.06.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0042/2022/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0032/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0032/2023/E-ZR
Europa Business Center a.s.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 21.09.2009
Poznámka:
Europa Business Center a.s.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 20.11.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0031/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0031/2023/E-ZR
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, Bratislava - mestská časť Staré mesto
Dátum: 06.06.2022
EUROPA CENTER, s. r. o.
Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 11.04.2018
Poznámka:
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 12.10.2021
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 29.04.2022
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 17.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0005/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0005/2023/E-ZR
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 12.07.2021
EUROPA SC a.s.
Na Troskách 25, Banská Bystrica
Dátum: 31.07.2013
Poznámka:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 5898/14, Prešov
Dátum: 13.06.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0060/2022/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0072/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0072/2023/E-ZR
Fakultná nemocnoca s poliklinikou F. D. Roosevelta
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1, Banská Bystrica
Dátum: 31.03.2010
Poznámka:
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.03.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0066/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0066/2023/E-ZR
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 02.06.2022
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 12.10.2021