Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 21.10.2013
Poznámka:
Hriňovské strojárne, a.s.
Partizánska 1465, Hriňova
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 18.06.2009
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 27.09.2013
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 16.06.2015
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 06.07.2021
I.S. Servis s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
I.S. Servis s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 06.10.2011
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 07.10.2014
Poznámka:
ISTROCENTRUM a. s.
Karadžičova 12, Bratislava
Dátum: 24.07.2014
Poznámka:
ISTROCENTRUM a. s.
Karadžičova 12, Bratislava
Dátum: 21.03.2014
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 09.07.2007
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 14.10.2014
Poznámka:
JMB, s.r.o.
Cyrila a Metoda 19, Vrútky
Dátum: 02.07.2008
Poznámka:
JMB, s.r.o.
Cyrila a Metoda 19, Vrútky
Dátum: 10.07.2013
Poznámka:
Johns Manville Slovakia, a.s.
Strojárenská 1, Trnava
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 03.11.2016
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 07.09.2021