ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice-Juh
Dátum: 22.11.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0174/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0174/2023/E-ZR
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 06.09.2021
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 08.01.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0027/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0027/2023/E-ZR
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 28.10.2021
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 17.05.2022
ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s.
Šoltésovej 5, KOŠICE
Dátum: 16.04.2009
Poznámka:
ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s.
Starozagorská 39, Košice
Dátum: 28.10.2011
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Kpt. M. Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Kpt. M. Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 24.03.2010
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 21.07.2011
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 19.05.2022
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 16.07.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0016/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0016/2023/E-ZR
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 31.08.2021
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 29.06.2012
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 07.03.2016
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 20.10.2021
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 21.07.2021
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 19.02.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0028/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0028/2023/E-ZR
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 16.05.2022