D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 14.03.2008
Poznámka:
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 18.09.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0155/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0155/2023/E-ZR
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 24.09.2021
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 09.07.2015
Poznámka:
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 15.07.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0002/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2023/E-ZR
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 29.06.2021
Dalkia a.s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 14.10.2009
Poznámka:
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 21.09.2009
Poznámka:
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 10.10.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0039/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0039/2023/E-ZR
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 26.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0051/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0051/2023/E-ZR
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 07.07.2021
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.05.2022
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Limbová 1, Bratislava
Dátum: 11.05.2011
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 28.09.2015
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Tolstého 2885/7, Pezinok
Dátum: 20.03.2007
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 23.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0009/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0009/2023/E-ZR
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 28.06.2021
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 11.05.2022
DISPEX, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava
Dátum: 19.05.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0025/2022/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0068/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0068/2023/E-ZR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava
Dátum: 14.03.2007
Poznámka: