Dalkia a.s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 14.10.2009
Poznámka:
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 21.09.2009
Poznámka:
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 10.10.2014
Poznámka:
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 26.06.2015
Poznámka:
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 07.07.2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Limbová 1, Bratislava
Dátum: 11.05.2011
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 28.09.2015
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Tolstého 2885/7, Pezinok
Dátum: 20.03.2007
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 23.10.2013
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 28.06.2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 23.10.2013
Poznámka:
Duchonka s.r.o.
1 Mája 205, Prašice
Dátum: 16.05.2008
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 23.10.2013
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 15.07.2021
E-Power Supply s.r.o.
Veľká okružná 59/A, Žilina
Dátum: 28.01.2016
Poznámka:
E-Power Supply s.r.o.
Veľká okružná 59/A, Žilina
Dátum: 07.09.2021
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 31.05.2016
Poznámka:
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 29.04.2020
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.11.2021