STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice II
Dátum: 26.11.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0100/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0100/2023/E-ZR
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 16.07.2021
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 12.07.2022
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 22.01.2021
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 25.02.2019
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 31.05.2019
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 09.11.2018
Poznámka: , Toto rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0016/2018/E-PP.
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 16.10.2018
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 16.03.2023
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 24.01.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 29.01.2007
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 28.06.2007
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 27.12.2007
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 23.12.2009
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 06.12.2010
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 21.02.2011
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 05.12.2014
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0056/2014/E-PP bolo zmenené rozhodnutím číslo 0012/2017/E-PP [PDF]
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 27.06.2017
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0012/2017/E-PP mení rozhodnutie číslo 0056/2014/E-PP [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 28.09.2006
Poznámka:
TATRA SPC23, s. r. o.
Roveň 215, Podtureň
Dátum: 03.07.2020
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0007/2020/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0099/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0099/2023/E-ZR