SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
, Istebné
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 08.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0023/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0023/2023/E-ZR
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 08.11.2021
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 25.05.2022
Slovenské lodenice Komárno, a.s.
Roľníckej školy 1519, Komárno
Dátum: 16.03.2007
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 13.07.2007
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 14.08.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/E-ZR (PDF)
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 20.10.2021
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 03.08.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/E-ZR
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 30.05.2022
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidnik
Dátum: 29.07.2014
Poznámka:
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 14.03.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0003/2022/E-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0041/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0041/2023/E-ZR
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 20.05.2022
Smrečina Hofatex, a.s.
Cesta ku smrečine 5, Banská Bystrica
Dátum: 08.01.2010
Poznámka:
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 28.11.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0015/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0015/2023/E-ZR
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, Snina
Dátum: 14.10.2021
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 14.01.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0183/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0183/2023/E-ZR
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 18.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0113/2021/E-PP,
K Rozhodnutiu číslo 0113/2021/E-OP bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 18.11.2021, [PDF]
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 30.05.2022
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 09.02.2023
Poznámka: