KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 02.07.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0049/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0049/2023/E-ZR
KSP, s.r.o.
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava
Dátum: 13.03.2012
Poznámka:
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 22.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0088/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0088/2023/E-ZR
KSP, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 19.08.2021
KVARTET, a.s.
Nitrianská cesta 503/60, Partizánske
Dátum: 18.08.2014
Poznámka:
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 13.07.2007
Poznámka:
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 07.04.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0006/2021/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0197/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0197/2023/E-ZR
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 24.09.2021
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 17.07.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0077/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0077/2023/E-ZR
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 19.03.2007
Poznámka:
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 12.09.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0143/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0143/2023/E-ZR
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 07.09.2021
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 06.10.2011
Poznámka:
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
Na letisko 100, Poprad
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
LEVEN, a.s.
29. augusta 31, Banská Bystrica
Dátum: 14.08.2009
Poznámka:
LevEnerg, s.r.o.
Sv. Michala 4, Levice
Dátum: 19.07.2012
Poznámka:
LOJECT 6 s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 02.05.2011
Poznámka:
LOJECT s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 14.06.2012
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0086/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0086/2023/E-ZR
LOJECT s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 07.09.2021