Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 21.10.2013
Poznámka:
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 30.11.2015
Poznámka:
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, Bratislava
Dátum: 16.03.2007
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 21.10.2013
Poznámka:
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 25.08.2014
Poznámka:
Tatraľan, s.r.o.
Michalská 18, Kežmarok
Dátum: 16.03.2007
Poznámka:
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 22.10.2013
Poznámka:
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 26.08.2014
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.12.2015
Poznámka:
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 19.03.2007
Poznámka:
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 22.10.2013
Poznámka:
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 04.09.2014
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Tolstého 2885/7, Pezinok
Dátum: 20.03.2007
Poznámka:
3. KM, s.r.o.
Vŕbová 6, Bratislava
Dátum: 22.10.2013
Poznámka:
ENERGETIKA - JUMI, s.r.o.
Starozagorská 39, Košice
Dátum: 11.09.2014
Poznámka:
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 09.12.2015
Poznámka:
VÚJE, a.s.
Okružná 5, Trnava
Dátum: 20.03.2007
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 23.10.2013
Poznámka:
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.
Nábrežie Oravy 625/12, Dolný Kubín
Dátum: 12.09.2014
Poznámka:
Belfein Slovakia, a.s.
Andreja Hlinku 3, Čadca
Dátum: 20.03.2007
Poznámka: