Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 05.08.2013
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 16.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0060/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0060/2023/E-ZR
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 22.12.2017
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 30.11.2018
Poznámka:
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 01.07.2021
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 11.05.2022
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
Na letisko 100, Poprad
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 05.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0040/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0040/2023/E-ZR
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 21.07.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0036/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0036/2023/E-ZR
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 17.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0005/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0005/2023/E-ZR
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 09.11.2018
Poznámka: , Toto rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0016/2018/E-PP.
Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 01.07.2021
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 11.05.2022
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.
Turňa nad Bodvou 654, Turňa nad Bodvou
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 22.07.2014
Poznámka:
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 30.08.2016
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 04.12.2018
Poznámka:
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 01.07.2021
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 11.05.2022