OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 19.09.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0093/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0093/2023/E-ZR
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 16.12.2020
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 29.06.2021
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 11.05.2022
Hriňovské strojárne, a.s.
Partizánska 1465, Hriňova
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
EUROPA SC a.s.
Na Troskách 25, Banská Bystrica
Dátum: 31.07.2013
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.05.2015
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 09.08.2016
Poznámka:
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 05.10.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0054/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0054/2023/E-ZR
OC PREŠOV, s.r.o.
Gorkého 205/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 17.12.2020
Poznámka:
Príloha_0015_2020_E_PP.pdf, Zrušené rozhodnutím číslo 0011/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0011/2023/E-ZR
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 30.06.2021
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 02.08.2013
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 03.07.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0014/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0014/2023/E-ZR
ZVS holding, a.s.
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 15.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0045/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0045/2023/E-ZR
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 10.08.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0052/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0052/2023/E-ZR
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 16.10.2018
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 18.12.2019
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 30.06.2021
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 11.05.2022