EUROPA CENTER, s. r. o.
Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 11.04.2018
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 18.06.2019
ENSTRA MDS s. r. o.
Viedenská cesta 5, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 22.07.2020
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 10.06.2021
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 29.04.2022
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 05.06.2024
Poznámka:
Johns Manville Slovakia, a.s.
Strojárenská 1, Trnava
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr.Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 10.07.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0055/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0055/2023/E-ZR
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.04.2014
Poznámka:
ENSTRA, a. s.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 09.03.2015
Poznámka:
TRANSFER ENERGY, s.r.o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 13.04.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0166/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0166/2023/E-ZR
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.05.2017
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 24.04.2018
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 28.08.2020
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 22.06.2021
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 29.04.2022
Glacier Tribometal Slovakia, a.s.
Nábrežie 625/12, Dolný Kubín
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 15.07.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0002/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2023/E-ZR
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 26.05.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0163/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0163/2023/E-ZR
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.03.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0066/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0066/2023/E-ZR