Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 24.04.2018
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 28.08.2020
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 22.06.2021
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 29.04.2022
Glacier Tribometal Slovakia, a.s.
Nábrežie 625/12, Dolný Kubín
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 15.07.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0002/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2023/E-ZR
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 26.05.2014
Poznámka:
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.03.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0066/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0066/2023/E-ZR
Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 3, Šurany
Dátum: 28.04.2016
Poznámka:
TOMPERA, s.r.o.
Za dolným mlynom 85/51, Košice
Dátum: 18.09.2019
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 28.06.2021
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.05.2022
Holcim (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 16.07.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0016/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0016/2023/E-ZR
MAGNA E. A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
Dátum: 02.06.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0058/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0058/2023/E-ZR
EP GROUP s.r.o.
Hlinická 14, Myjava
Dátum: 17.03.2015
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 28.04.2016
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 24.05.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0059/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0059/2023/E-ZR
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 14.08.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/E-ZR (PDF)
VSS Energy, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 18.09.2019
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0011/2019/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0071/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0071/2023/E-ZR