Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 22.01.2021
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 24.01.2022
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 09.02.2023
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 28.09.2006
Poznámka:
SHP Harmanec, a.s.
, Harmanec
Dátum: 06.03.2007
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 24.01.2013
Poznámka:
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 11.03.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0029/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0029/2023/E-ZR
AUPARK a. s.
Einsteinova 18, Bratislava
Dátum: 16.01.2015
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.03.2017
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 19.02.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0028/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0028/2023/E-ZR
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.02.2019
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 27.03.2020
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 14.03.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0003/2022/E-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0041/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0041/2023/E-ZR
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 07.03.2023
Poznámka:
ELBEVA, a.s.
Letištná 61/319, Dunajská Streda
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 28.01.2013
Poznámka:
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 11.03.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0030/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0030/2023/E-ZR
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, Holíč
Dátum: 02.02.2015
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.03.2016
Poznámka:
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 24.03.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0152/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0152/2023/E-ZR