Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 24.01.2013
Poznámka:
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 11.03.2014
Poznámka:
AUPARK a. s.
Einsteinova 18, Bratislava
Dátum: 16.01.2015
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.03.2017
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 19.02.2018
Poznámka:
ELBEVA, a.s.
Letištná 61/319, Dunajská Streda
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 28.01.2013
Poznámka:
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 11.03.2014
Poznámka:
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, Holíč
Dátum: 02.02.2015
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.03.2016
Poznámka:
Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 24.03.2017
Poznámka:
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 21.02.2018
Poznámka:
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 29.04.2020
Považská cementáreň, a.s.
J. Kraľa, Ladce
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 27.03.2013
Poznámka:
ISTROCENTRUM a. s.
Karadžičova 12, Bratislava
Dátum: 21.03.2014
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 04.02.2015
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 07.03.2016
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 24.03.2017
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 18.05.2020