PV Biskupice, s.r.o.
Lazaretská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
POWER SYSTEM INVEST LIMITED, organizačná zložka
Boženy Němcovej 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
JLN Invest, s. r. o.
Laurinská 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
TYCOON MANAGEMENT, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
SPV LIPOVANY s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
PV Biskupice, s.r.o.
Lazaretská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
PV Biskupice, s.r.o.
Lazaretská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
PV Biskupice, s.r.o.
Lazaretská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
ARETEX, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
SPV ĽADOVO 4, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 2, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
RASTIP, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
RJ Development, a. s.
Laurinská 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
ProSun, s. r. o.
Ladomerská Vieska 1030, Ladomerská Vieska 1030
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SUN4TECH 4, s.r.o.
Sv. Vincenta 5850/4, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 19.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
PROVIDENCE, s.r.o.
Miletičova 21, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 19.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Jarina, s. r. o.
Čergovská 4/239, Raslavice
Dátum: 19.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.9.2021
Elfovoltika, s.r.o.
Palkovičova 4, Košice
Dátum: 19.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.9.2021
G - solution s. r. o.
Šulekova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 19.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.9.2021
SOLARIS one s.r.o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 19.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.8.2021