KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 19.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.9.2020
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 20.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2020
Milan Bohdan, Ing.
Staničná 491, Kláštor pod Znievom
Dátum: 20.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.9.2020
TOMPERA, s.r.o.
Za dolným mlynom 85/51, Košice
Dátum: 26.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.10.2020
Groman Maroš
Možiarska 7, Kežmarok
Dátum: 02.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 16.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 5.11.2020
Agrovýkrm Spiš, s.r.o.
Boleráz 413, Boleráz
Dátum: 30.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.10.2020
PYROLYZA 6 s.r.o.
Vodárenská 6, Košice
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.5.2020
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2020
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2020
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2020
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2020
JOMB1 s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.12.2020
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 23.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.12.2020
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.12.2020
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.12.2020
Elikon s. r. o.
Vašinova 141/30, Nitra
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.12.2020
OC PREŠOV, s.r.o.
Gorkého 205/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 29.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.12.2020
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 04.01.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2020
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 07.01.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.12.2020