SPV ĽADOVO 10, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 29.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 1, s.r.o.
Piešťanská 8188/3, Trnava
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
SPV ĽADOVO 1, s.r.o.
Piešťanská 8188/3, Trnava
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
SPV ĽADOVO 1, s.r.o.
Piešťanská 8188/3, Trnava
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
SPV HOLIŠA s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.8.2020
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.8.2020
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.8.2020
SOPRO, s.r.o.
Račianska 96, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 21.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.8.2021
SOLGY, a. s.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 11.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Solarus Power, s.r.o.
Štefana Pilárika 2650/52, Senica
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.9.2021
Solarpark Polianka, s. r. o.
Vajnorská 134/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 15.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Solarpark Myjava, s. r. o.
Vajnorská 134/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 12.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
SolarLand Šíd, s. r. o.
Koceľova 18714/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
SolarLand 57, s. r. o.
Koceľova 18714/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
SOLARIS one s.r.o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 19.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.8.2021
SOLARICA one, spol. s r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 12.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SOLARICA one, spol. s r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.2.2021
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.2.2021