Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 06.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.5.2021
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 5.10.2020
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.12.2020
Stovateam s. r. o.
Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
Števanka Ondrej ZPMS ENEKO MVE lokalita Podlužany 226, s.r.o.
Parková 433, Kovarce
Dátum: 08.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.11.2021
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 27.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.3.2022
Štefan Rákoš
Demjata 137, Demjata
Dátum: 27.06.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.6.2022
SSE-Solar, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 15.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.8.2021
SSE-Solar, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 15.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.8.2021
SSE-Solar, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 15.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.8.2021
SSE-Solar, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.8.2021
SSE-Solar, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.8.2021
SSE-Solar, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.8.2021
SSE-Solar, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 15.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.8.2021
SPV LIPOVANY s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 9, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 9, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 9, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 8, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 8, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021