Predseda úradu Andrej Juris vystúpil dňa 24.11.2021 v Bratislave s prednáškou na konferencii Smart metering/smart grid: Prichádza doba prosumerová založená na bezpečných dátach.
Zmena postavenia odberateľov v regulácii a podpora inovatívnych riešení Zobraziť galériu
Predseda ÚRSO sa v prednáške pod názvom „Zmena postavenia odberateľov v regulácii a podpora inovatívnych riešení“ venoval stavu prípravy novej regulačnej politiky, ako aj prebiehajúcim zmenám v regulačnom rámci energetiky na Slovensku.

Andrej Juris: „Zámerom úradu je zjednodušiť vstup na trh a prevádzku novým hráčom v elektroenergetike, ako aktívnym odberateľom, decentralizovaným obnoviteľným zdrojom, prevádzkovateľom nabíjacích staníc a batérií, atď. Zároveň chceme posilniť ochranu spotrebiteľa v pripravovanej liberalizácií dodávok elektriny a plynu v rámci transpozície legislatívy EÚ,“ povedal okrem iného na konferencii predseda úradu.