Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík privítal v hlavnom meste Slovenskej republiky účastníkov zasadnutia pracovných výborov Regionálneho združenia energetických regulátorov (ERRA), ktoré sa uskutočnilo v dňoch 07. - 08. 03. 2024. Hlavnou témou prednášok a rokovaní bola flexibilita elektrizačnej sústavy, ktorá sa s postupujúcim rozvojom obnoviteľných zdrojov energie stáva hlavnou témou v celej európskej energetike.
Regionálneho združenia energetických regulátorov (ERRA) Bratislava 2024 Zobraziť galériu

V privítacom príhovore predseda ÚRSO zdôraznil, že považuje flexibilitu elektrizačnej sústavy za dôležitú súčasť zachovania rovnováhy celého energetického systému v Európe, ktorý dnes prechádza nevídanými zmenami. „Vďaka nej je možné udržiavať v sieti výkonovú rovnováhu a nevytvárať miesta s prebytkom a nedostatkom energie. Zvyšovanie flexibility sústav je už dnes predmetom diskusií aj v rámci Európskej únie, najmä v spojení so stabilitou sústavy, bezpečnosťou a kvalitou dodávky a tieto diskusie budú, predpokladám, dominovať aj tomto zasadnutí. Pri podporovaní flexibility je najdôležitejšia rýchlosť a precíznosť riadenia zdrojov na jednej strane a odberov na strane druhej. Fosílne palivo však bude stále zohrávať významnú úlohu pri udržovaní rovnováhy v sústave. Potrebuje ho „jadrové“ Maďarsko, ako aj „zelené“ Rakúsko. Preto sa teším sa výmeny názorov a postojov, ktoré v tejto súvislosti na bratislavských rokovaniach zaznejú,“ povedal Jozef Holjenčík.

Predseda ÚRSO sa zároveň dotkol aj troch tém, ktoré považuje za mimoriadne dôležité: „Za prvé - mám za to, že pri problematike úlohy zemného plynu v procese dekarbonizácie, diverzifikácie nákupu a hroziaceho ukončenia tranzitu cez Ukrajinu v roku 2024,  potrebujeme spoločný postup krajín, ktoré sú závislé na tranzite plynu cez ukrajinské územie. Za druhé - myslím si, že v otázke Green Dealu, úloha jadrovej energie je nezastupiteľná a veľmi oceňujem skutočnosť, že bola zaradená medzi technológie prispievajúce pozitívne k znižovaniu emisií a podpore európskeho prechodu na zelenú energiu. Podľa môjho názoru je však celý Green Deal skôr politická ako ekonomická záležitosť. Viaceré ciele Green Dealu nie sú realistické a v budúcnosti by znamenali výrazný dopad na zvýšenie ceny energií pre odberateľov v celej Európe. A nakoniec, za tretie -  považujem za dôležitú našu iniciatívu ako slovenského regulátora, aby sa obnovilo vzájomné zdieľanie postojov a regionálnej spolupráce regulátorov krajín V4, pričom takáto spolupráca umožní lepšie presadzovanie spoločných záujmov regulátorov krajín V4 v rámci EÚ,“ zdôraznil v prejave k účastníkom zasadnutia ERRA v Bratislave Jozef Holjenčík.

O ERRA

ÚRSO je členom Regionálneho združenia energetických regulátorov (ERRA) od roku 2001. ERRA združuje regulačné orgány z krajín Európy, Ázie, Afriky, Stredného východu a Severnej a Južnej Ameriky. Činnosť ERRA je zameraná na formovanie stálej spolupráce medzi regulačnými orgánmi, výmenu informácií a regulačných skúseností, zvýšenie prístupu k regulačným poznatkom formou workshopov, seminárov a konferencií.