Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík sa dňa 19.02.2024 v Česku zúčastnil bilaterálneho stretnutia s predsedom ERÚ Stanislavom Trávníčkom. Obe strany si vymenili názory na hroziace ukončenie tranzitu plynu cez Ukrajinu, projekt Green Dealu a rokovalo sa aj o iniciatíve ÚRSO na obnovu regionálnej spolupráce regulátorov krajín V4.
Symbolika Vlajky štátou EÚ Zobraziť galériu

Pri problematike úlohy zemného plynu v procese dekarbonizácie, diverzifikácie nákupu a hroziaceho ukončenia tranzitu cez Ukrajinu v roku 2024, česká strana zdôraznila, že nebude klásť prekážky v prípade spoločného postupu krajín, ktoré sú závislé na tranzite plynu cez ukrajinské územie. ERÚ  považuje možné riešenie za skôr politickú ako ekonomickú záležitosť, pričom český regulátor nemá v tejto záležitosti legislatívne možnosti a bude nasledovať kroky českého Ministerstva průmyslu a obchodu.

V otázke Green Dealu, úlohy jadrovej energie a európskeho prechodu na zelenú energiu sa obe strany zhodli, že tiež ide do značnej miery skôr o politickú ako ekonomickú záležitosť, pričom viaceré ciele Green Dealu nie sú realistické a v budúcnosti by znamenali záťaž na ceny energií pre odberateľov.

K dohode došlo aj v prípade iniciatívy ÚRSO pri obnove vzájomného zdieľania postojov  a regionálnej spolupráce regulátorov krajín V4, kde sa obe strany zhodli na tom, že takáto spolupráca umožní lepšie presadzovanie spoločných záujmov regulátorov krajín V4 v rámci EÚ.