Osveta k uplatňovaniu cenovej regulácie vo vodnom hospodárstve v rozsahu pitnej a odpadovej vody - ÚRSO na čele s predsedom Jozefom Holjenčíkom uskutočnil dňa 26.06.2024 v Bratislave, v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, vysvetľujúce stretnutie pre vodárenské spoločnosti k otázkam cenovej regulácie.
kvapka vody Zobraziť galériu

Rokovanie vyplynulo z požiadavky AVS a  vodárenských spoločností na základe medializovaných informácií za ostatné obdobie. Predseda úradu sa dohodol s vedením AVS, že sa na stretnutí  objasnia rôzne špekulácie o tom, že ÚRSO postupuje v cenových konaniach príliš prísne,  a že vodárenské spoločnosti údajne nemajú vďaka tomu dostatok prostriedkov na obnovu majetku a investície.

Cieľom konštruktívneho stretnutia bola snaha úradu vysvetliť predstaviteľom vodárenských spoločností, aké najčastejšie nedostatky obsahujú ich cenové návrhy na ďalšie roky regulačného obdobia a tiež aké najčastejšie chyby robia v praxi pri nesprávnom uplatňovaní ustanovení cenovej vyhlášky, čo následne znamená neuplatnenie, resp. neuznanie ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku v rozsahu umožnenom cenovou vyhláškou. Toto logicky má dopad aj na hospodárenie a investovanie vodárenských spoločností. Zo strany ÚRSO bolo objasnené a vysvetlené, ako predmetné ustanovenia cenovej vyhlášky treba správne uplatňovať a ako sa majú podklady cenového návrhu vypĺňať.

Predseda úradu na stretnutí oboznámil predstaviteľov AVS a vodárenských spoločností s pripravovanými zmenami vyhlášky 323/2022 Z. z., a vyzval ich k aktívnemu a jednotnému prístupu v legislatívnom procese.  Zároveň vyjadril zámer viesť vecný dialóg k námetom a návrhom, ktoré budú úradu komunikované, čoho súčasťou je aj konzultácia s predstaviteľmi AVS a vodárenských spoločností pred oficiálnym začatím legislatívneho procesu novelizácie vyhlášky 323/2022 Z. z.