Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 14.03.2024
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
TOP PELET, s.r.o.
Družstevná 501, Krnča
Dátum: 20.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0072/2017/E-KV (PDF)
TOP PELET, s.r.o.
Družstevná 501, Krnča
Dátum: 13.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0109/2022/E-KV (PDF)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 16.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0094/2022/E-KV (PDF)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 28.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0093/2017/E-KV (PDF)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 25.10.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0002/2018/E-ZR (PDF)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 11.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2018/E-ZR (PDF)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 18.10.2023
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 26.01.2024
Poznámka:
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 15.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0113/2018/E-KV
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0113/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0064/2021/E-KV (PDF)
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 18.01.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0064/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2022/E-KV (PDF)
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 27.10.2022
Poznámka:
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 21.12.2024
Poznámka:
Venas Group, a.s.
Skladná 6, Streda nad Bodrogom
Dátum: 08.02.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0014/2019/E-ZR (PDF)