Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 25.08.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0066/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0009/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0065/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0009/2020/E-KV
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 25.08.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2019/E-KV v znení rozhodnutia č. 0013/2019/E-KV v znení rozhodnutia č. 0010/2020/E-KV
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 25.08.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0099/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0008/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0064/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0008/2020/E-KV
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 01.10.2019
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2019/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2019/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2021/E-KV (PDF)
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0066/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2021/E-KV (PDF)
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 26.03.2019
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 06.09.2018
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 06.09.2018
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0009/218/E-KV mení rozhodnutie č. 0066/2017/E-KV
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0008/218/E-KV mení rozhodnutie č. 0099/2017/E-KV
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0099/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0064/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/E-KV (PDF)
Príloha k rozhodnutiu číslo 0058/2022/E-KV [pdf, nové okno]
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 20.02.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0013/2019/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2022/E-KV (PDF)
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 31.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0008/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0064/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0058/2022/E-KV (PDF)
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 11.01.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0012/2019/E-ZR (PDF)
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 01.10.2019
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 01.10.2019
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 11.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0009/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0059/2022/E-KV (PDF)
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 14.03.2024
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 14.03.2024
Poznámka: