Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.
, Boleráz
Dátum: 21.01.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0063/2017/E-KV [PDF]
Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.
, Boleráz
Dátum: 04.12.2017
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0063/2017/E-KV [PDF]
Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.
, Boleráz
Dátum: 11.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0046/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0108/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0064/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0035/2022/E-KV (PDF)
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 03.11.2016
Poznámka:
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 02.08.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0110/2022/E-KV (PDF)
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0075/2021/E-KV (PDF)
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 25.10.2022
Poznámka:
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 19.11.2019
Poznámka:
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0059/2020/E-KV z 19. 11. 2019
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0059/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2021/E-KV (PDF)
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 19.11.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0022/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0069/2022/E-KV (PDF)
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 17.01.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0040/2022/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0040/2022/E-ZR
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0045/2017/E-KV (PDF)
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0044/2017/E-KV (PDF)
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 04.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0093/2022/E-KV (PDF)
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 04.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0092/2022/E-KV (PDF)
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 14.03.2024
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 14.03.2024
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 24.10.2022
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 02.11.2022
Poznámka: