BAD, s.r.o.
Matuškova 49, Vlkanová
Dátum: 02.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0031/2017/E-KV z 22. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0007/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0057/2018/E-KV z 04. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0011/2020/E-KV z 01. 10. 2019
BAD, s.r.o.
Matuškova 49, Vlkanová
Dátum: 04.09.2018
Poznámka:
BAD, s.r.o.
Matuškova 49, Vlkanová
Dátum: 01.10.2019
Poznámka:
BAD, s.r.o.
Matuškova 49, Vlkanová
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0031/2017/E-KV
BAD, s.r.o.
Matuškova 49, Vlkanová
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0007/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0058/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0063/2022/E-KV (PDF)
BAD, s.r.o.
Letecká 19, Sliač
Dátum: 19.09.2022
Poznámka:
BAD, s.r.o.
Letecká 19, Sliač
Dátum: 28.09.2023
Poznámka:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0032/2017/E-KV (PDF)
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0075/2022/E-KV (PDF)
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 22.12.2016
Poznámka:
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0070/2021/E-KV (PDF)
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0050/2022/E-KV (PDF)
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 11.01.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0004/2021/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0004/2021/E-ZR
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 19.09.2022
Poznámka:
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 20.09.2023
Poznámka:
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2021/E-KV (PDF)
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0041/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0059/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2021/E-KV (PDF)
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0052/2022/E-KV (PDF)
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 25.08.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0041/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0002/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0059/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0001/2020/E-KV
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, Myjava
Dátum: 24.09.2019
Poznámka: