ÚRSO oznamuje, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola dňa 26. 06. 2024 vyhlásená vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 141/2024 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.
prst ukazuje na znak legislatívy Zobraziť galériu

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 141/2024 Z. z.  nadobudne účinnosť dňa 01.07.2024.