Výročné valné zhromaždenie Regionálneho združenia energetických regulátorov ERRA sa za účasti ÚRSO uskutočnilo v dňoch 27.- 28. 04. 2023 vo Varšave.
Valné zhromaždenie ERRA Zobraziť galériu

Počas valného zhromaždenia boli prezentované výsledky hospodárenia a správa o činnosti za predchádzajúci rok a zároveň návrh činnosti na nadchádzajúce obdobie.

Prebehlo pravidelné zasadnutie predsedov združených regulačných orgánov a tiež zasadnutia jednotlivých tematických pracovných výborov.

ERRA svoju činnosť zameriava najmä na aktuálny vývoj a trendy na trhoch s energiou a na stretnutí bola oficiálne zahájená aj činnosť nového pracovného výboru so zameraním na energetickú transformáciu.

V rámci stretnutia prebehla živá diskusia na tému „Energetická kríza a jej vplyv na energetické trhy a vyhliadky". Masívne zavádzanie obnoviteľných zdrojov a ich pripojenie do sústavy, digitalizácia a riadenie odberu bude predstavovať nemalé úsilie o úpravu súčasných pravidiel trhu s cieľom vytvoriť vhodné regulačné prostredie pre dobre fungujúci trh s energiou.

Na valnom zhromaždení boli tiež volení noví členovia predsedníctva ERRA. ERRA zároveň pozvala všetkých záujemcov na 20. výročnú konferenciu ERRA, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10. 10. 2023 v Budapešti.