Podpredsedovi Regulačnej rady Milanovi Krajčovičovi (člen Rady od 11.06.2015) a členovi Regulačnej rady Miroslavovi Dudlákovi (člen Rady od 01.08.2020) zaniklo v zmysle platnej legislatívy ku dňu 10.06.2021 ich členstvo v Regulačnej rade uplynutím ich funkčného obdobia.
V Regulačnej rade končia Milan Krajčovič a Miroslav Dudlák Zobraziť galériu
Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Veľmi si vážim našu vzájomnú spoluprácu s pánom podpredsedom Regulačnej rady Milanom Krajčovičom a členom Regulačnej rady Miroslavom Dudlákom a rád by som sa im za ňu poďakoval. Do ďalšieho života im obom prajem veľa osobných i pracovných úspechov.“