Za účasti predsedu ÚRSO Andreja Jurisa a zástupcov subjektov, ktoré na Slovensku pôsobia v oblasti ochrany spotrebiteľských práv, sa dňa 27.04.2021 uskutočnilo úvodné online stretnutie Platformy ochrany spotrebiteľov.
hand-851208_1920 Zobraziť galériu

Rokovania sa za ÚRSO, okrem predsedu úradu, zúčastnili aj zástupkyne odboru ochrany spotrebiteľa Lucia Wirdzek, Jana Štrbková a Lucia Seligová. Spotrebiteľské organizácie a iné subjekty, aktívne v oblasti ochrany práv spotrebiteľov, reprezentovali Petra Čakovská (Spoločnosť ochrany spotrebiteľov), Jozef Ďurček (portál Výhodná energia.sk), Monika Jankovičová (Združenie slovenských spotrebiteľov) a Helena Mezenská (Ombudspot).

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Chcem sa poďakovať zástupkyniam a zástupcom subjektov, ktoré na Slovensku pôsobia v oblasti ochrany spotrebiteľských práv na energetickom trhu za to, že reagovali na našu iniciatívu vytvoriť takúto stálu pracovnú skupinu. Cením si, že majú záujem prinášať na pravidelné konzultácie svoje podnety k plánovaným aktivitám ÚRSO v oblasti ochrany odberateľov energií a vody.“

ÚRSO na rokovaní predstavil novú Koncepciu ochrany spotrebiteľa a zástupcovia spotrebiteľských organizácií definovali svoje priority. Obsahom rokovania bola aj aktuálna pandemická situácia a možnosti pomoci najmä zraniteľným či energeticky chudobným spotrebiteľom energií.

ÚRSO tiež účastníkov oboznámil o svojich možnostiach v oblasti ochrany práv spotrebiteľa, aj v kontexte európskej legislatívy a novovznikajúcich štandardov. Účastníci pomenovali spoločné prieniky pri zavádzaní účinných nástrojov na ochranu spotrebiteľov na Slovensku.

Platforma ochrany spotrebiteľov sa takto bude stretávať pravidelne a jej činnosť upraví štatút, ktorý bude prerokovaný na ďalšom stretnutí.