Úrad z vlastného podnetu znížil ceny pre štyri vodárenské spoločnosti, ktoré boli pôvodne platné od 01. 01. 2023. Ide o vodárenské spoločnosti, ktorým sa výrazne zmenili – poklesli náklady na elektrickú energiu oproti nákladom preukázaným v roku 2022 v rámci cenových konaní na rok 2023.
drop-of-water-gdf4af42ce_1280 Zobraziť galériu

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úrad priebežne monitoruje vývoj nákladov na energie u vodárenských spoločností a aktívne pristupuje k znižovaniu regulovaných cien, ak sa preukáže zníženie skutočných nákladov vodárenských spoločností v dôsledku klesajúcich trhových cien energií, napr. v prípade nákupu energií na základe spotových cien. V takýchto prípadoch sme zahájili z vlastného podnetu cenové konania a zohľadnili pokles nákladov v regulovaných cenách vodného a stočného. Je to rovnaký postup ako aplikujeme aj v teplárenstve.“

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví tak uskutočnil v poslednom období štyri cenové konania z vlastného podnetu, ktorými  znížil ceny pre  vodárenské spoločnosti, ktoré boli platné od 01. 01. 2023.

Nové cenové rozhodnutia úradu sú účinné odo dňa doručenia týchto rozhodnutí, teda od 03. 10. 2023 pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť s poklesom cien pitnej vody o - 4 % a odpadovej vody o - 7 %.  Ďalej s účinnosťou od 10. 10. 2023 úrad rozhodol o znížení ceny pitnej vody pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť o - 5 % a odpadovej vody o - 11 %. Od 23. 10. 2023 poklesne cena pitnej vody aj pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť a to o - 7 %, odpadová o - 2 % a tiež pre Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť s poklesom cien pitnej vody o - 5,5 % a odpadovej vody o - 14 %.

Ide o vodárenské spoločnosti, ktorým sa výrazne zmenili - poklesli náklady na elektrickú energiu oproti nákladom preukázaným v roku 2022 v rámci cenových konaní na rok 2023.  Pri cenových konaniach z vlastného podnetu vychádzal úrad z aktuálnej zmluvy na dodávku elektrickej energie uzatvorenej medzi vodárenskou spoločnosťou a dodávateľom elektrickej energie a zo zníženia priemeru hodinových cien krátkodobého denného trhu.