Úrad pripravuje nové vyhlášky, ktoré ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Úrad zároveň v tejto súvislosti dáva verejnosti možnosť, v termíne od 05.02.2024 do 16.02.2024, zasielať na úrad svoje podnety a návrhy.
Ilustračné foto,spájanie pästí Zobraziť galériu

Úrad oznamuje, že začal legislatívny proces návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.

Úrad začal legislatívny proces zverejnením predbežnej informácie na portáli Slov-Lex, kde nájdete aj podrobné informácie:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/29

Úrad tiež oznamuje, že začal legislatívny proces návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete.

Úrad začal legislatívny proces zverejnením predbežnej informácie na portáli Slov-Lex, kde nájdete aj podrobné informácie: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/30

Úrad zároveň dáva verejnosti možnosť zapojiť sa v termíne od 05.02.2024 do 16.02.2024 do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov na adresu:

elektrina@urso.gov.sk alebo plyn@urso.gov.sk
 

Predpokladaný termín začiatku medzirezortného  pripomienkového konania je apríl 2024.