Úrad uvádza v tejto súvislosti nasledovné tri kľúčové závery.
ÚRSO: Vyhodnotenie verejného pripomienkovania návrhu systémového opatrenia - Stanovenie pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS) pre podnikateľov na rok 2022 Zobraziť galériu
Úrad dňa 26.10.2021 predložil na verejné pripomienkovanie návrhu systémového opatrenia - Stanovenie pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS) pre podnikateľov na rok 2022.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „V rámci verejného pripomienkovania sme dostali k predloženému návrhu vyše 20 pripomienok a podnetov, za ktoré sa chcem jednotlivým subjektom poďakovať.“

Úrad vyhodnotil verejné pripomienkovanie návrhu systémového opatrenia - Stanovenie pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS) pre podnikateľov na rok 2022 a uvádza nasledovné kľúčové závery:

1. V záujme uľahčenia implementácie pásmovej TPS sa ukazujú ako najvhodnejšie Alternatívy 2 a 3. Úrad inklinuje k Alternatíve 3 s tým, že prvé pásmo by zahŕňalo koncovú spotrebu elektriny na odbernom mieste do 1 GWh za rok, vrátane, druhé pásmo by zahŕňalo koncovú spotrebu elektriny na odbernom mieste od 1 GWh do 100 GWh za rok, vrátane, a posledné pásmo by zahŕňalo koncovú spotrebu elektriny na odbernom mieste nad 100 GWh. Z toho vyplýva, že pre aplikáciu príslušnej sadzby pásmovej TPS je dôležitý objem ročnej koncovej spotreby elektriny na danom odbernom mieste.

2. Výška sadzieb TPS v jednotlivých pásmach uvedená vo verejnej konzultácii bola ilustratívna. Finálnu výšku sadzieb pásmovej TPS na rok 2022 úrad stanoví v rámci relevantného cenového konania na rok 2022 na základe kalkulácie plánovaných nákladov systému TPS, plánovanej koncovej spotreby elektriny, a ďalších kľúčových parametrov vstupujúcich do kalkulácie TPS na rok 2022.

3. Systém individuálnej TPS bude zachovaný, keďže vychádza z platnej legislatívy. Odberatelia, ktorí splnia podmienky udelenia individuálnej sadzby TPS, sa môžu rozhodnúť či požiadajú o individuálnu sadzbu TPS alebo budú platiť TPS ako ostatní odberatelia elektriny.

Pre úrad je zároveň potrebné zdôrazniť skutočnosť, že spôsob aplikácie platby TPS na koncovú spotrebu elektriny na odbernom mieste sa nemení a naďalej platia všetky relevantné ustanovenia legislatívy SR v tejto oblasti.

V nasledujúcom období úrad zaháji relevantné cenové konania na stanovenie parametrov systému TPS a v spolupráci s OKTE a ďalšími účastníkmi trhu bude úrad skúmať implementačné aspekty zavedenia pásmovej TPS. O ďalšom vývoji pásmovej TPS bude úrad priebežne informovať.