Úrad pokračuje v príprave rozsiahlych zmien vyhlášok v oblasti cenovej regulácie v elektroenergetike a plynárenstve. K pripravovaným zmenám obdržal celkovo 190 podnetov od 27 subjektov, ktoré teraz vyhodnocuje. Zámerom úradu je zlúčiť dnes platné viaceré vyhlášky v oblasti elektroenergetiky a dnes platné viaceré vyhlášky v oblasti plynárenstva do iba dvoch „veľkých vyhlášok“ – elektroenergetika a plynárenstvo -, podľa ktorých by sa vykonávala cenová regulácia pre všetky regulované činnosti v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva v SR.
Ilustračné foto, prst ukazujúci na jazýček váh Zobraziť galériu

Úrad dňa 22.12.2023 oslovil odbornú verejnosť ako aj kľúčové regulované subjekty s možnosťou zaslania relevantných podnetov a námetov v rámci prípravy tvorby návrhu „veľkých vyhlášok“ s termínom do 26.01.2024.

V oblasti elektroenergetiky do uvedeného termínu úrad obdržal 117 podnetov od 15 subjektov.

V oblasti plynárenstva do uvedeného termínu úrad obdržal 73 podnetov od 12 subjektov.

Úrad teraz podnety vyhodnocuje a analyzuje možnosti ich zapracovania do legislatívneho  procesu. Výsledkom budú osnovy návrhu oboch „veľkých vyhlášok“. O ďalšom postupe budeme verejnosť priebežne informovať.