Zároveň v prípade elektriny a plynu platí, že v súčasnosti majú slovenské domácnosti a aj mnohí ďalší zraniteľní odberatelia v SR jedny z najlacnejších cien elektriny a plynu v EÚ a to vďaka minuloročným opatreniam ÚRSO ako aj vlády SR.
pipes-g4aad65862_1280 Zobraziť galériu

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „V záujme dosiahnutia nižších cien tepla pre slovenských odberateľov úrad od začiatku tohto roka inicioval z vlastného podnetu viacero cenových konaní v lokalitách, kde máme vedomosť, že výrobcovia tepla nakupujú lacnejšie zemný plyn pre účely výroby tepla na krátkodobom trhu.“

Keďže krátkodobé trhové ceny plynu klesajú v porovnaním s minulým rokom, úrad preskúma skutočné náklady dotknutých spoločností za posledné mesiace a prípadné úspory zohľadní v nových maximálnych regulovaných cenách tepla v dotknutých lokalitách. Regulované teplárenské spoločnosti majú tiež možnosť fakturovať nižšiu cenu tepla ako je maximálna regulovaná cena a viaceré to aj robia. 

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Zároveň majú všetky teplárenské subjekty legislatívnu povinnosť zohľadniť voči svojim odberateľom dosiahnuté úspory vo variabilných nákladoch (palivá, energie,...) a vo fixných nákladoch, a to po skončení kalendárneho roka. Úrad skúma legislatívnu možnosť zavedenia povinného zúčtovania aj v priebehu roka v prípadoch ak úspory v nákladoch presiahnu určitý limit. Každopádne dohliadame na to, aby slovenské domácnosti dostávali tomto roku najnižšie možné ceny tepla.“

Zároveň ÚRSO robí všetko preto, aby sa dnes platné veľmi priaznivé ceny energií podarilo zabezpečiť pre slovenských odberateľov aj na rok 2024. Napriek značnému poklesu trhových cien elektriny a zemného plynu v posledných mesiacoch sú totiž tieto cenové úrovne oveľa vyššie ako ceny elektriny a plynu, ktoré v súčasnosti platia domácnosti a mnohí zraniteľní odberatelia.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Z pohľadu úradu preto odporúčame čo najskôr ustanoviť právne-záväzným spôsobom pravidlá mimoriadnych opatrení vlády SR aj na budúci rok, ako napríklad podmienky sprístupnenia zlacnenej elektriny z Memoranda s SE a.s. cieľovým skupinám odberateľov aj pre rok 2024. Navyše, v prípade ak zlacnená elektrina z Memoranda s SE a.s. bude sprístupnená neskôr ako dodávatelia nakúpia elektrinu pre svojich zraniteľných odberateľov za trhové ceny, hrozí riziko vysokých kompenzácií zo strany štátu pri súčasných stále vysokých úrovniach trhových cien elektriny.“