V súvislosti s poklesom trhových cien energií úrad inicioval z vlastného podnetu viacero cenových konaní v teplárenských podnikoch, ktoré nakupujú zemný plyn prevažne za krátkodobé ceny. K 31.05.2023 úrad vydal pre 10 cenových lokalít v Slovenskej republike rozhodnutia o zmene regulovaných cien tepla. Priemerné zníženie maximálnej regulovanej ceny tepla z týchto vydaných cenových rozhodnutí je - 44 %, čo znamená priemernú úsporu pre dotknuté slovenské domácnosti približne - 75 eur za mesiac bez DPH.
ÚRSO v priebehu roka 2023 z vlastného podnetu znižuje ceny tepla pre slovenské domácnosti Zobraziť galériu

Priemerné zníženie regulovanej ceny tepla na základe úradom vydaných cenových rozhodnutí z podnetu úradu k 31.05.2023 sa týka takmer 40 tisíc domácností a niekoľko desiatok  priemyselných a nebytových odberateľov tepla v SR.

 

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Dôsledne reagujeme na vývoj trhových cien energií na trhoch a znižujeme maximálne regulované ceny tepla tam, kde sa to dá.  Zároveň platí, že v prípade nákladov na teplo pre rok 2023 už je prevažná časť slovenských domácností účinne ochránená mimoriadnymi opatreniami štátu. Znižovanie regulovaných cien tepla tak zníži finančné požiadavky na štátne energetické kompenzácie a zároveň zmierni dopady energetickej krízy pre tie podnikateľské a nepodnikateľské subjekty v danej lokalite, ktoré nemajú prístup k štátnym kompenzáciám za zvýšené náklady na teplo.“

 

Úrad pokračuje v skúmaní variabilných nákladov na teplo v ďalších cenových konaniach a o ich výsledku bude priebežne informovať.